Agrochema

Agrochema Eesti OÜ, asukohaga Jõgeva Turu tn 7a, riskianalüüsi (RA), hädaolukorra lahendamise plaani (HOP) ja ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse (OTS) ning hädaolukorrast teavitamise ning käitumise juhendi (voldik) koostamine vastavalt kemikaaliseaduse alusel kehtestatud siseministri 12. mai 2003. a määruse nr 55 «Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine» nõuetele. Agrochema Eesti OÜ kuulub B-kategooria suurõnnetusohuga ettevõtete hulka.