Alexela Terminal AS

Riskianalüüs Alexela Terminal´ile, asukohaga Paldiski linn, vastavalt kemikaaliseaduse alusel kehtestatud siseministri 12. mai 2003. a määruse nr 55 «Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine» nõuetele. Riskianalüüsi käsitlusala hõlmab terminaali territooriumil käideldavaid kemikaale: bensiine, diislikütuseid, benseeni ja LPG-i ning nende käitlusel kasutatavaid mahutiparke, raudtee-estakaade, pumplaid, torustikke ning lisaseadmeid ning väljaspool põhiterritooriumeid asuvaid sadamakaisid koos laadimisseadmetega ja viimaseid terminalidega ühendavate magistraaltorustikega.