Elutähtsate teenuste riskianalüüs

Elutähtsate teenuste riskianalüüs koostatakse vastavalt hädaolukorra seaduse §37 alusel kehtestatud toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhendile (Siseministri 8. juuni 2010. a määrus nr 16):

• Elutähtsate teenuste kirjeldamine Tellijalt saadud materjalide alusel.

• Elutähtsate teenuste osutamise kriitiliste tegevuste väljaselgitamine tellija kaasabil.

• Elutähtsate teenuste kriitiliste tegevuste ressursside kasutusvõimaluste analüüs.

• Elutähtsate teenuste kriitiliste tegevuste katkestuste tagajärgede hindamine.

• Elutähtsate teenuste kriitiliste tegevuste katkestusi põhjustavate ohtude kirjeldamine.

• Elutähtsate teenuste kriitiliste tegevuste katkestuste esinemise tõenäosuse hindamine.

• Riskimaatriksi koostamine.

• Riskianalüüsi väljunddokumendi vormistamine.