Hädaolukorra lahendamise plaanid

HOP ehk Hädaolukorra lahendamise plaan sisaldab:

- Informatsiooni ohustatud piirkonnast.

- Võimalikud hädaolukorrad, nende tagajärjed ning ülevaade rakendatavatest abinõudest mis tahes võimaliku, suurõnnetuse käivitumise seisukohalt olulise, olukorra või sündmuse üle kontrolli saavutamiseks.

- Energiasüsteemide ja kommunikatsioonide lülitused.

- Hädaolukorra lahendamist juhtivate isikute nimed ja kontaktandmed.

- Avariiväljakutsete edastamise kord päästeasutusele ja kohalikule omavalitsusele.

- Olemasolevate ja täiendavalt vajalike ressursside arvestus.

- Koolituste kava ja koolituspersonali kohustused.

- Koostöö teiste ettevõtete ja asutustega.