VALIO - Võru Juust AS

AS-le Võru Juust, asukohaga Võru Pikk tn 23, riskianalüüsi, teabelehe ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine vastavalt kemikaaliseaduse alusel kehtestatud siseministri 12. mai 2003. a määruse nr 55 «Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine» nõuetele.